#împreună

#fagadau

Bun simt. Respect. Planificare
Consecventa. Echilibru. Viitor

Impreuna

Educatie. Sanatate. Cultura. Sport
Economie. Infrastructura. Protectie sociala. Transport
Ordine publica. Siguranta. Viitor